— Klubbmästerskap Skogsveteranerna —


10 augusti 2016

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Leif Hjertqvist (tävlingsledare), Gert Emanuelsson (jury)

12 augusti 2015

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Björn Ahlnér

13 augusti 2014

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Björn Ahlnér

14 augusti 2013

15 augusti 2012

Tävlingsledning : Henrik Hvoslef (banläggare), Ulla Lindhe

17 augusti 2011

Tävlingsledning: Lennart Bernhed (banläggare) Lennart Almström