— Klubbmästerskap Skogsveteranerna —29 augusti 2023

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (tävlingsledare, banläggare), Lars Mathiasson (sekretariat), Bengt Inghammar (grillmästare)17 augusti 2022

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (tävlingsledare, banläggare och sekretariat).KM 2020 och 2021 inställt på grund av pandemin14 augusti 2019

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (tävlingsledare och banläggare), Gert Emanuelsson (jury),

Björn Ahlnér (sekretariat).

15 augusti 2018

Tävlingsledning:  Lars-Erik Gadde  (tävlingsledare och banläggare), Gert Emanuelsson (jury),

Björn Ahlnér (sekretariat).

9 augusti 2017

Tävlingsledning: Leif Hjertqvist (tävlingsledare), Lars-Erik Gadde (banläggare), Gert Emanuelsson (jury, 

Björn Ahlnér (sekretariat).

10 augusti 2016

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Leif Hjertqvist (tävlingsledare), Gert Emanuelsson (jury)

12 augusti 2015

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Björn Ahlnér

13 augusti 2014

Tävlingsledning: Lars-Erik Gadde (banläggning), Björn Ahlnér

14 augusti 2013

15 augusti 2012

Tävlingsledning : Henrik Hvoslef (banläggare), Ulla Lindhe

17 augusti 2011

Tävlingsledning: Lennart Bernhed (banläggare) Lennart Almström