GÖTEBORGS ORIENTERINGSHISTORIA

1984-2011

Boken Göteborgs Orienteringshistoria 1984-2011 kan köpas i Orienteringens Hus i Skatås, på Kolmaden vid våra träffar, samt via Göteborgs orienteringsklubbar. 

Boken kostar 100 kr.

Överskottet vid försäljningen av boken kommer att tillfalla en fond hos Skogsveteranerna, som skall användas för att stödja ungdomsverksamheten inom Göteborgs Orienteringsförbund.

1987...

... utkom boken Göteborgs Orienteringshistoria som omfattar tiden från orienteringens första stapplande steg i distriktet. Efter 25 år utkom den andra boken i denna serie. Den täcker perioden från 1984 (slutåret för den förra var 1983) till 2011.

Denna fortsättning var på gång ett antal år och det var drygt två år innan utgivningen som arbetet kom igång på allvar. En skara entusiaster samlades då i Orienteringens Hus och diskuterade vilka ämnesområden som boken skulle behandla. En redaktionskommitté utsågs bestående av Roger Andersson, Lars-Erik Gadde och Åke Hogedal.

Temat för boken har hela tiden varit "Göteborgs orienteringshistoria - skriven av Göteborgs orienterare". Detta mål har uppfyllts i och med att inte mindre än 29 skribenter återfinns i bokens innehållsförteckning. Många andra har bidragit genom att ställa bilder till förfogande eller återge egna erfarenheter som bakats in i andra skribenters artiklar.

I boken redogörs för orienteringens utveckling i distriktet under perioden från 1984 inom olika områden såsom tävlingsformernas förändring, arrangemangens utveckling, banläggning, kartritning mm. Fylliga beskrivningar redovisas av de stora arrangemang som genomförts i distriktet, såsom två Femdagars, SM-tävlingar och världscupetapper. Distriktets framgångar på tävlingssidan, såväl för seniorer, ungdomar som veteraner beskrivs utförligt, tillsammans med motionsverksamhet och vandringar. Framväxten av Orienteringens Hus i Skatås dokumenteras liksom de ungdomsaktiviteter som genomförts i form av OL-lägerverksamhet, konfirmationsläger och OL-gymnasium.

Inom bokens 300 sidor ryms också en mycket omfattande statistikdel framtagen av Gudrun Broman. Här redovisas samtliga distriktsmästare efter 1983 samt distriktets deltagare i SM, Götalandsmästerskap, internationella mästerskap och veteranmästerskap.

Förutom den traditionella "fotorienteringen" innehåller boken också kapitel om Skidorientering, Orienteringsskytte och Precisionsorientering. Boken är rikt illustrerad med mängder av delvis unika bilder.

Köp ditt eget exemplar

Priset på boken är 100 kronor och kan köpas i Orienteringens Hus i Skatås och på Kolmaden vid Skogsveteranernas träffar och även kunna köpas via Göteborgs orienteringsklubbar. Det finns också ett begränsat antal exemplar kvar av den första boken. Den kan köpas för 100 kronor på samma inköpsställen som ovan.

Överskottet vid försäljningen av boken kommer att tillfalla en fond hos Skogsveteranerna, som skall användas för att stödja ungdomsverksamheten inom Göteborgs Orienteringsförbund. Beslut om användning av dessa medel fattas gemensamt av Skogsveteranerna, Skogsflickornas Klubb och Skogskarlarnas Klubb.

/ Redaktionskommittén