VÄLKOMMEN TILL SKOGSVETERANERNA I GÖTEBORG

Skogsveteranerna är en pensionärsförening bildad 1987,
med hemvist på torpet Kolmaden vid Delsjön, Storatorpsvägen 50.
Vi bedriver friluftsverksamhet och under året har vi många gemensamma aktiviteter i föreningen. Vi arrangerar även poängpromenader från torpet fem söndagar på våren och två på hösten. Ladan vid torpet Kolmaden finns möjlighet att hyra.