VÄLKOMMEN TILL SKOGSVETERANERNA I

                                   GÖTEBORG


Skogsveteranerna är en förening bildad 1987,
med hemvist på torpet Kolmaden vid Delsjön, 

Storatorpsvägen 50.


Vi bedriver friluftsverksamhet och under året har vi många gemensamma aktiviteter i föreningen. 

Ladan vid torpet Kolmaden finns möjlighet att hyra.