— Skogsveteranernas höstprogram 2020 —


OBSERVERA!

Nytt justerat program för hösten 2020 finns nu insatt på vår hemsida - (se nedanstående fil). - Styrelsen har beslutat att ha Öppet hus på Kolmaden under onsdagarna: 12/8, 26/8 och 9/9, 23/9, 7/10, 4/11, 18/11, 2/12. Vår arbetsdag är den 21/10. (se skrivelsen i nedanstående fil) -    Kan du, som läser detta, meddela ovanstående till våra medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma.