— Skogsveteranernas Vårprogram 2022 —Nu är det dags att betala in för bussresan till Visingsö, som blir den 1 juni 2022. Kostnaden är 500:00/person.

Betala in på vårt plusgiro 25 58 66 - 6 eller Swish till 070 - 950 10 98

OBS! Gäller endast föranmälda. Vi har dock några lediga platser kvar till resan. Anmäl snarast!                                           

Nästa arrangemang blir onsdagen den 1 juni 2022, då vi samlas vid Delsjöns Parkering klockan 07.45 för vår bussresa till Visingsö. Bussen avgår 08.00.

(Se program nedan i pdf-filen - 2)

OBS! Endast föranmälda!


                                                 **********************************

Om du inte redan betalt in årsavgiften för 2022, så hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att ställa upp och stödja vår fina förening och gör det  bäst genom inbetalning till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person. 

Vi välkomnar också nya medlemmar, som vill vara med i vår förening).

 (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

                             **************************************************                            

(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).