— Skogsveteranernas Vårprogram 2023 —


           

  Styrelsen önskar alla sina medlemmar i Föreningen Skogsveteranerna välkomna att komma och deltaga i vårt vårprogram 2023, som finns nedan i en pdf-fil


Vårens program finns nu nedladdat
Du kan även följa våra aktiviteter på Facebook under rubriken:     Skogsveteranerna - Kolmaden 


Om du inte redan betalt in årsavgiften för 2023, så hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att ställa upp och stödja vår fina förening och gör det bäst genom inbetalning till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person.

Vi välkomnar också nya medlemmar, som vill vara med i vår förening).

(Glöm inte att skriva avsändarnamn).