— Skogsveteranernas vårprogram 2021 —


OBSERVERA!


Det är nu dags att betala in årsavgiften för 2021 och vi hoppas att våra medlemmar fortsätter att stödja vår fina pensionärsförening. Vårt plusgirokonto är 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person.  (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

                             **************************************************                            

Det gångna året 2020 har passerat som ett riktigt tråkigt
minne för föreningen och dess medlemmar, med få sammankomster och sparsam verksamhet.

Trots detta så har verksamheten gått lite plus ekonomiskt, genom att bidrag från kommun har baserats på den verksamhet som fanns före denna pandemi.

Men nu ser vi förhoppningsvis fram emot något ljusare tider, och kanske kan vi komma igång i normal verksamhet, när och om vi kommer att få en vaccinering.

Vi hade planerat vårt årsmöte till den 24 mars, men under rådande omständigheter, så har våra revisorer godkänt att vi skjuter på datum, tills det att nuvarande restriktioner ändrats. Vi kan möjligtvis kunna ha det någon gång i maj, och då utomhus i värsta fall.

Något program för våren, har vi av naturliga själ inte kunnat göra, men vi planerar att kunna starta med öppet hus, så snart temperaturen och väder så tillåter.

När det gäller musik och underhållning, så har vi bra kontakter, och kan säkert med ganska kort varsel få besök på Kolmaden.

Kolmaden sköts, trots restriktioner, på ett förnämligt sätt av våra månadsansvariga, så det är bara att smälla upp dörrarna och starta träffar när det blir tillåtet.

För information om detta så håll koll på Klubbsekreteraren och vår hemsida www.skogsveteranerna.com

Medlemsavgiften 100:- kan betalas in på vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6.

Om ni inte redan gjort detta.

Styrelsen genom

Bengt Inghammar


(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).