— Skogsveteranernas vårprogram 2021 —


OBSERVERA!


Det är nu dags att betala in årsavgiften för 2021 och vi hoppas att våra medlemmar fortsätter att stödja vår fina pensionärsförening. Vårt plusgirokonto är 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person.  (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

Vårprogrammet 2021 är fortfarande mycket oklart beroende på utvecklingen av Pandemin och medföljande förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten.

Vårt årsmöte är flyttat och planerat till någon gång i april 2021, men vi återkommer senare, när vi med säkerhet kan fastställa exakt datum och då eventuellt även ett vårprogram för 2021 kan vara klart.

Styrelsen hoppas att vi snart skall kunna få uppleva vårt kära Kolmaden igen år 2021 under mera normala förhållanden.

(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).