— Skogsveteranernas Höstprogram 2021 —


Om du inte redan betalt in årsavgiften för 2021, så hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att ställa upp och stödja vår fina pensionärsförening och gör det  till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person. 

Vi välkomnar också nya medlemmar, som vill vara med i vår pensionärsförening).

 (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

                             **************************************************                            

(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).