— Skogsveteranernas Vårprogram 2022 —


OBS!   Årsmötet (9/2) uppskjutet på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten!

Nytt datum kommer att meddelas senare!

Se program nedan!


                                 MEDDELANDE


De medlemmar som är anmälda till Falkenbergsrevyn den 25/2 2022, ber vi nu att betala in biljett och busskostnad (650:00/person) till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6.

                                                 **********************************

Om du inte redan betalt in årsavgiften för 2022, så hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att ställa upp och stödja vår fina pensionärsförening och gör det  till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person. 

Vi välkomnar också nya medlemmar, som vill vara med i vår pensionärsförening).

 (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

                             **************************************************                            

(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).