— Skogsveteranernas vårprogram 2021 —OBSERVERA!


Onsdagen den 19 maj kl. 11.00 har vi årsmöte på Kolmaden ute i trädgården (inomhus i Ladan vid regn). Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och kaka och underhållning av Sven-Erik och Stig, som spelar och sjunger.


Om du inte redan betalt in årsavgiften för 2021, så hoppas vi att våra medlemmar fortsätter att ställa upp och stödja vår fina pensionärsförening och gör det  till vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6 och medlemsavgiften är 100:00 per/person. 

 (Glöm inte att skriva avsändarnamn).

                             **************************************************                            

Det gångna året 2020 har passerat som ett riktigt tråkigt minne för föreningen och dess medlemmar, med få sammankomster och sparsam verksamhet.

Trots detta så har verksamheten gått lite plus ekonomiskt, genom att bidrag från kommun har baserats på den verksamhet som fanns före denna pandemi.

Men nu ser vi förhoppningsvis fram emot något ljusare tider, och kanske kan vi komma igång i normal verksamhet, när och om vi kommer att få en vaccinering.

Något program för våren, har vi av naturliga själ inte kunnat göra, men vi planerar att kunna starta med öppet hus, så snart temperaturen och väder så tillåter.

När det gäller musik och underhållning, så har vi bra kontakter, och kan säkert med ganska kort varsel få besök på Kolmaden.

Kolmaden sköts, trots restriktioner, på ett förnämligt sätt av våra månadsansvariga, så det är bara att smälla upp dörrarna och starta träffar när det blir tillåtet.

För information om detta så håll koll på Klubbsekreteraren och vår hemsida www.skogsveteranerna.com

Medlemsavgiften 100:- kan betalas in på vårt plusgirokonto 25 58 66 - 6.

Om ni inte redan gjort detta.

Styrelsen genom

Bengt Inghammar


(Kan du, som läser detta, meddela ovanstående upplysningar till de medlemmar, som inte har tillgång till vår hemsida, är vi tacksamma).